საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

18.10.2017

სამსახურისა და საქართველოს ბანკის ორგანიზებით მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული პრეზენტაცია გაიმართა

2017 წლის 17 ოქტომბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა  და საქართველოს ბანკმა მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული ღონისძიება გამართეს. ღონისძიებას საქართველოს ბანკის მიერ მოწვეული მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრნენ.

ღონისძიების მიზანს, დამსწრე საზოგადოების ინფორმირება წარმოადგენდა მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs), აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მომხდარი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და საერთაშორისო სტანდარტების საქართველოში დანერგვის სარგებლიანობის შესახებ.

ანაგარიშგება-აღრიცხვის რეფორმის მიზანს, საქართველოში კორპორატიული მართვის გაუმჯობესება, ანგარიშგებების სანდოობის ხარისხის ამაღლება, ამის შედეგად კი კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება წარმოადგენს, რაც საზედამხედველო და საანგარიშგებო სფეროში ევროკავშირის თუ მსოფლიოში წამყვანი პრაქტიკის გაზიარებითა და დანერგვის გზით მიიღწევა.  რეფორმის განხორციელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კომპანიების საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდასა და ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის მათ ინვესტიციებისა და სასესხო რესურსების მოზიდვის კუთხით, როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ ბაზარზე. 

მსგავსი, ანაგარიშგება-აღრიცხვის სფეროსთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლებისათვის განკუთვნილი ღონისძიებები რეგულარულ ხასიათს ატარებს და მომავალშიც გაიმართება. ღონისძიების ფორმატი დაინტერესებული მხარეების ინტერესებზე არის მორგებული და რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმირების პარალელურად, მნიშვნელოვანი კითხვების გაჟღერების საშუალებას იძლევა.


იხილეთ პრეზენტაცია შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018