საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

30.10.2020

სამსახურმა IV კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ ღონისძიება გამართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემუშავებულ მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებულ სტანდარტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა იგეგმება, რათა დოკუმენტი კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ევროდირექტივით განსაზღვრულ, მიკრო საწარმოების (ჩვენთან - მეოთხე კატეგორიის საწარმოების) ფინანსური აღრიცხვის გამარტივებულ პრინციპებს. 

სტანდარტში შესატანი ცვლილებების შესახებ, 29 ოქტომბერს, სამსახურმა, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან რიგით მესამე დისტანციური შეხვედრა გამართა. შეხვედრა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლემა გახსნა და აუდიტორიას პროექტის შესახებ ესაუბრა. სამსახურის წარმომადგენლებმა და კომიტეტის წევრებმა მსმენელებს დაგეგმილ ცვლილებები გააცნეს და მათ კითხვებს უპასუხეს. 

იხილეთ პრეზენტაციები: ბმული 1, ბმული 2, ბმული 3, ბმული 4. 

(*პრეზენტაციაში მოყვანილი მაგალითები არის სარეკომენდაციო ხასიათის და სტანდარტისგან განსხვავებულ მოთხოვნებს არ წარმოშობს)

IV კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში დაგეგმილი ცვლილებები უახლოეს მომავალში შევა ძალაში. 

 
სტანდარტის განახლებული ვერსია განთავსდება სამსახურის ვებგვერდზე და საკანონმდებლო მაცნეზე. 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018