საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

01.10.2020

სამსახურმა ციფრული ფორმების შევსების ვიდეოინსტრუქცია მოამზადა

მესამე კატეგორიის საწარმოების ანგარიშგების წარდგენის ციფრულ ფორმებს გარკვეული ავტომატური შემოწმებები დაემატა. აღნიშნული განახლება წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხისა და სანდოობის გაზრდას ემსახურება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ბიზნესის გარემოს გაუმჯობესებისთვის. მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილ ციფრულ ფორმებში დაგეგმილი განახლების გასაცნობად, სამსახურმა 3 დისტანციური შეხვედრა გამართა, რომელსაც 450-ზე მეტი ბუღალტერი დაესწრო.

აღნიშნული ცვლილების შედეგად, მესამე კატეგორიის საწარმოთა ნაწილს, ელექტრონული ფორმების შევსების პროცესში წარმოეშვათ გარკვეული სირთულეები, რამაც ანგარიშგების წარდგენის პროცესის შეფერხება გამოიწვია. შექმნილი გარემოებებიდან გამომდინარე, მესამე კატეგორიის საწარმოებთან ჩატარდა კიდევ ერთი დისტანციური შეხვედრა ციფრულ ფორმებში შეტანილი განახლებების წარდგენისა და აუდიტორიის კითხვებზე პასუხის გასაცემად. დისტანციური შეხვედრა 30 სექტემბერს გაიმართა და მას 400-მდე ბუღალტერი დაესწრო. 

გარდა ამისა, შემოსული კითხვებისა შესაბამისად, სამსახურმა ციფრული ფორმების შესახებ სპეციალური ვიდეოინსტრუქცია მოამზადა და სოციალურ ქსელებში განათავსა.

აქვე გაცნობებთ, რომ სამსახური აუცილებლად გაითვალისწინებს არსებულ გარემოებას წარდგენის ვადებთან მიმართებით და არ გამოიყენებს სანქციებს ანგარიშგების გონივრულ ვადაში წარმოდგენის შემთხვევაში. 

 
მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018