საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

26.02.2019

სამსახურმა გამოაქვეყნა „საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო“

ფინანსთა სამინისტროს ბუღატრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ევროპის ქვეყნებში არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით „საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო“ შეიმუშავა.  

სახელმძღვანელოს მიზანია  გაუმარტივოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სუბიექტებს, პროცესის აღწერისა და შესაბამისი მაგალითების ილუსტრირების გზით.  სახელმძღვანელო ფართო გამოყენების, სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტია და არ წარმოშობს რაიმე სამართლებრივ ვალდებულებებს.

„საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო“, რომელიც ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი, გამოქვეყნდა სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდსა და ანგარიშგების პორტალზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018