საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

16.06.2020

სამსახურსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

16 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ  ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც საგანმანათლებლო სფეროში  ფინანსური გამჭვირვალობის და პროფესიული განათლების ხარისხის ზრდას ისახავს მიზნად.

მემორანდუმი ითვალისწინებს ანგარიშგების წარდგენის ვებგვერდის (www.reportal.ge) სისტემის განახლებას, რაც ხელს შეუწყობს ცენტრის წინაშე ანგარიშვალდებული სუბიექტების, მათ შორის საჯარო სამართლის, კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირების მიერ 2020 წლის საანგარიშგებო პერიოდისა და  შემდგომი პერიოდების ანგარიშგებების აღნიშნული ვებგვერდის მეშვეობით წარდგენას.

მხარეთა თანამშრომლობა გააფართოებს reportal.ge-ს „ერთი სარკმლის პრინციპით“ გამოყენების არეალს, რისთვისაც დარგის სუბიექტებისთვის გაიმართება პრეზენტაცია სისტემის ფუნქციონირების შესახებ.

ასევე, მხარეები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ითანამშრომლებენ ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში პროფესიული განათლების  სტანდარტების და ხარისხის განვითარების, საერთაშორისო პრაქტიკის საქართველოში დანერგვის მიმართულებით.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018