საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

04.12.2019

„საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდო” სამ საპრიზო კატეგორიაში გამარჯვებულ კომპანიებს წელს პირველად გადაეცემათ

კომპანიების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია ხორციელდება მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში - ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის მიერ.

„საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდო“ წლიური ანგარიშგების ახალი კულტურის მხარდამჭერი პირველი ჯილდოა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარება დიდ წილად დამოკიდებულია კერძო სექტორის უნარზე, მოიზიდოს როგორც ქვეყნის შიდა, ასევე - გარე ინვესტიციები. საქართველო მსოფლიო ბანკის გლობალურ „ბიზნესის წარმოების“ რეიტინგში მეშვიდე ადგილს იკავებს, თუმცა მისი კაპიტალის ბაზარი, საჭიროებს ზრდისა და განვითარების მეტ სტიმულს. აღნიშნული ჯილდოს მიზანია, სწორედ კაპიტალის ბაზრის განვითარების, საინვესტიციო გარემოს და სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა,  ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების გაუმჯობესების გზით.

ჯილდო საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სავაჭრო სისტემაში დაშვებულ კომპანიებს შორის, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით წარმოებული ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარმდგენ კომპანიებს გადაეცემათ. 

გამჭვირვალე ფინანსური და მმართველობის ინფორმაცია ბიზნესს, ბანკს, სახელმწიფოს და ინვესტორს უადვილებს სანდო პარტნიორის შერჩევას, მომხმარებელს კი აძლევს საშუალებას თვალი ადევნოს კომპანიის განვითარებას და გადაწყვიტოს შეიძინოს თუ არა მისი აქციები ბირჟაზე.  

ღონისძიების პარტნიორები არიან: მსოფლიო ბანკი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი, საქართველოს საფონდო ბირჟა, საქართველოს ეროვნული ბანკი,  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, საქართველოს პარლამენტი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, საპენსიო ფონდი, დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანება, თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა თბილისში, და სხვ.

აღნიშნული ორგანიზაციები ერთობლივად უმასპინძლებენ დაჯილდოების ცერემონიას. ღონისიძიებაზე, მოწვეულნი იქნებიან დარგში აღიარებული საერთაშორისო ექსპერტები სხვადასხვა ქვეყნიდან.  ღონისძიებას ასევე დაესწრებიან, ბიზნესის, ფინანსური ინსტიტუტების, მსხვილი კორპორაციების ხელმძღვანელი პირები და საერთაშორისო ორგანიზაციების, საელჩოების, დარგობრივი ასოციაციების და აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანიების მაღალი რანგის წარმომადგენლები.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018