საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

25.03.2019

შეხვედრა კოლეჯებთან IV კატეგორიის საწარმოების გამარტივეული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სწავლების შესახებ

21 მარტს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლების შეხვედრა ავტორიზებული კოლეჯების ბუღალტრული აღრიცხვის ლექტორებთან, ადმინისტრაციების წარმომომადგენლებთან და ცენტრის პროფესიული განათლების მიმართულების ხელმძღვანელობასთან.

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოებას მოახსენეს სამსახურის საქმიანობის მისია, ძირითადი მიმართულებები, ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის  მიმდინარეობის, აგრეთვე IV კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტისა და თვითსწავლების სახელმძღვანელოს შესახებ. შეხვედრის მსვლელობისას განხილულ იქნა მოცემული სტანდარტის კოლეჯებში სწავლების საკითხი და პროფესიული განათლების განვითარების მიმართულებით სამსახურთან თანამშრომლობის პერსპექტივები.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018