სიახლეები

სიახლეები

სუბიექტების საყურადღებოდ

03.01.2023

უქმე დღეების გათვალისწინებით, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცხელი ხაზი მუშაობას 9 იანვრიდან განაახლებს. 

აღნიშნული დღეების გათვალისწინებული იქნება ადმინისტრირების პროცესში.