საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კონტაქტი
მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
ელ. ფოსტა - info@saras.gov.ge 
ტელეფონი: + (995) 595 174 106, + (995) 599 380 079 - ანგარიშგებასთან დაკავშირებით,
            + (995) 557 930 829 - აუდიტთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით,
            + (995) 599 437 332
ცხელი ხაზი მუშაობს სამუშაო დღეებში 10:00-დან 17:00-მდე (შესვენება 13:00-დან 14:00-მდე)

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018