2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სიახლეები

სიახლეები

სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას (IFC) შორის ხელშეკრულება გაფორმდა

08.09.2023

სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას (IFC) შორის ხელშეკრულება გაფორმდა.

თანამშრომლობის მიზანია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) ანგარიშგების საკითხებში. ასევე, საქართველოში უკეთესი მდგრადობის შესახებ ანგარიშგების განვითარება, მათ შორის ESG-ის კუთხით. ამ მიზნის მისაღწევად, გათვალისწინებული იქნება აღიარებული საერთაშორისო სტანდარტები, მათ შორის ევროკავშირის კორპორაციული ანგარიშგების დირექტივის (CSRD)  მოთხოვნები.

თანამშრომლობის ფარგლებში განახლდება სამსახურის მიერ  შემუშავებული მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო, რაშიც მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC), რათა დოკუმენტში აისახოს მდგრადობის ანგარიშგების კუთხით გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებზე არსებული საუკეთესო დასავლური პრაქტიკა. 

ამასთან, IFC სამსახურს გაუწევს ისეთ დახმარებას, როგორიცაა: 

• კონსულტაცია მდგრადობის ანგარიშგების გამჟღავნების მოდელის  შემუშავებასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად;

• შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო შეხვედრა სამსახურის თანამშრომლებისთვის, მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებთან დაკავშირებით, რომლებიც მოიცავს გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებს;

• დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ასამაღლებლად შესაბამისი აქტივობების განხორციელება;

• სამსახურისთვის  IFC-ის Beyond the Balance Sheet ონლაინ პლატფორმის რესურსებსა და ინსტრუმენტებზე წვდომის უზრუნველყოფა, რაც ასევე გულისხმობს გლობალური მდგრადობისა და კლიმატის საკითხებზე გამჟღავნების ახალ სტანდარტებზე სამომავალორესურსებისა და შესაძლებლობების განვითარების პროგრამების  გაზიარებას და სხვა აქტივობებს.

„სამსახური აქტიურად მუშაობს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე, ამ კუთხით, ერთ-ერთ მიმართულებას სწორედ მდგრადობის ანგარიშგების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და ქვეყანაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა წარმოადგენს“ - განაცხადა დავით მჭედლიძემ, სამსახურის უფროსმა. 

„კომპანიაში დანერგილი გარემოსდაცვითი, სოციალური და მართვის (ESG) პრაქტიკის გამჟღავნება აუცილებელია ინვესტიციების მოსაზიდად. ბევრი კომპანიისთვის ESG-ის გამჟღავნება სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ეს კი, თავის მხრივ, აფერხებს ინვესტორებს, რომლებიც სულ უფრო მეტად განიხილავენ ESG ფაქტორებს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებში. IFC იმუშავებს საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან, რათა გაუმჯობესდეს ESG-ის გამჟღავნების პრაქტიკა. ეს კი ქართულ კომპანიებს უფრო მიმზიდველს გახდის ინვესტორებისთვის,“- განაცხადა IFC-ის რეგიონულმა მენეჯერმა კავკასიაში ივანა ფერნანდეს დუარტემ.

IFC ახორციელებს თავის გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობის პროგრამას ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, ეკონომიკის საკითხებში შვეიცარიის სახელმწიფო სამდივნოსთან, SECO-სთან პარტნიორობით. IFC-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.ifc.org.

გარდა IFC-სთან დაწყებული თანამშრომლობისა, სამსახური მჭიდროდ თანამშრომლობს CSRDG-სთან (საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი - Center for Strategic Research and Development of Georgia). ასევე, 2021 წელს, სააგენტომ ხელი მოაწერა ერთობლივ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს რამოდენიმე უწყება/არასამთავრობო ორგანიზაციათან, რომელთა შორისაა: ეროვნული ბანკი, ააიპ "სამოქალაქო განვითარების სააგენტო", ააიპ "მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი". 

თანამშრომლობის მიზანია მდგრადობის ანგარიშგების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ევროკავშირის განახლებულ მოთხოვნებთან დაახლოების მიზნებისთვის, ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი დინამიური აპროქსიმაციის ვალდებულებების შესრულებისთვის.

სამსახური დაწყებულ თანამშრომლობას აგრძელებს და აქტიურად მუშაობს  მემორანდუმზე ხელმომწერი, საკითხზე მომუშავე, ორგანიზაციების ჩამონათვალის გაფართოებაზე.

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებს: 

"ევროკავშირმა კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი მოთხოვნები დაამტკიცა" 

"სამსახურმა ვებგვერდზე კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტის განსახილველი პროექტის მოკლე აღწერა განათავსა"

• "„ბიზნეს სუბიექტების მიერ 2020 წელს წარდგენილი მმართველობის ანგარიშგებების კვლევა“ - სამსახურის წარმომადგენლებმა ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა"

• "მდგრადობის ანგარიშგების სფეროსთან დაკავშირებით, თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა"