ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

კონტაქტი

კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 
მისამართი

ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1

ტელეფონი

+ (995) 595 174 106,  +995 599 380 079 ანგარიშგებასთან დაკავშირებით

+ (995) 557 930 829 - აუდიტთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით

+ (995) 599 858 388 - ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით