კონტაქტი

კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 
მისამართი

ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1

ტელეფონი

+ (995) 595 174 106, + (995) 595 902 444, +995 599 380 079 ანგარიშგებასთან დაკავშირებით

+ (995) 557 930 829 - აუდიტთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით

+ (995) 599 437 332