საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები განახლების თარიღი: 03.08.2020

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საზოგადოებრი დაინტერესების პირები