საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები


„ნდობა ქმნის შესაძლებლობებს!“ - რეპორტალის შესახებ ანიმაციური ვიდეორგოლი შეიქმნა

პროექტი, რომლის მიზანიც ანგარიშგების პორტალის მთავარი სარგებლის წარმოჩენაა, მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შედეგად განხორციელდა

28.10.2020
ვრცლად

STAREP-ის ქვეყნების კონსოლიდირებული პოზიცია მსს ფასს სტანდარტის ცვლილების თაობაზე ფასს ფონდის ვებგვერდზე განთავსდა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, STAREP-ის პროექტის ფარგლებში მომზადებული კონსოლიდირებული პოზიცია (მათ შორის საქართველოს პოზიცია), ფასს ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე აისახა

23.10.2020
ვრცლად

სამსახურის წარმომადგენლები ფასს ფონდის ვირტუალურ კონფერენციას დაესწრნენ

ფასს ფონდის ვირტუალურმა კონფერენციამ ფასს ფონდისა და მსოფლიოს სტანდარტების დამდგენთა წლიური კონფერენციები გააერთიანა

01.10.2020
ვრცლად
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018