საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები


მთავრობის ახალი განკარგულება სახელმწიფო სდპ-ების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების ცვლილებაზე

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და ამ საწარმოების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ მთავრობის განკარგულება დამტკიცდა 

15.02.2021
ვრცლად

სამსახურის თანამშრომლობა საბერძნეთის საზედამხედველო სამსახურთან „თვინინგის“ პროექტის შემდეგაც გაგრძელდება

საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოსა (HAASOB) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

10.02.2021
ვრცლად

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგზე რეგისტრაცია იწყება

ტრენინგი II და III კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის არის განკუთვნილი

08.02.2021
ვრცლად
| 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018