საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები


„ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატი (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტი (XBRL)“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ონლაინ ღონისძიება გაიმართა

ღონისძიება ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატის (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტის (XBRL) გამოყენების საკვანძო საკითხების და სარგებლის მიმოხილვას დაეთმო

05.02.2021
ვრცლად

2020 წელს ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელი 90%-ია

2020 წელს სამსახურს წლიური ანგარიშგება ჯამში 5,656-მა საწარმომ წარუდგინა

31.12.2020
ვრცლად

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის 2020 წლის შედეგები

პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტების და სხვა დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებას ემსახურება და ის მომავალშიც გაგრძელდება

28.12.2020
ვრცლად
| 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018