საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები


მსოფლიო ბანკმა ბუღალტრული აღრიცხვის განათლების სფეროს ანალიზის შედეგად, სპეციალური ანგარიში მოამზადა

ანგარიშში, საქართველოს უნივერსიტეტებში ბუღალტრული აღრიცხვის კურიკულუმების განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაა შეფასებული

01.12.2020
ვრცლად

კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები - სამსახურმა ვებგვერდზე ფასს 16-ის შესწორებები განათავსა

IASB-ის მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შესწორებები - კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები (ფასს 16-ის შესწორებები) - სამსახურმა ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა

28.11.2020
ვრცლად

„2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტები გამოქვეყნდა

დოკუმენტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებისა  და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ შეიქმნა

26.11.2020
ვრცლად
| 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018